15
Month 1

Phái đoàn WHO sẽ họp trực tuyến từ khu cách ly Vũ Hán

Khu cách ly Vũ Hán giữa tâm dịch, phái đoàn WHO đã tổ chức cuộc họp trực tuyến chỉ đạo để tìm kiếm nguồn gốc phát sinh Covid 19 Phái…